Lophodoris danielsseni – en sjelden nakensnegl

Foto: Christian Skauge

Lophodoris danielsseni er en sjelden art. Vi mener vi skal ha de ordene i behold når vi hevder det. Arten er bare funnet noen få ganger, og er bare kjent fra Norge og Grønland. Selv om vi finner den flere steder langs kysten er den uvanlig.

Arten ble opprinnelig beskrevet i 1876 av de norske forskerne Herman Friele og Gerhard Armauer Hansen, som begge jobbet ved Bergen museum. Beskrivelsen ble gjort på bakgrunn av noen individer fra kysten i nærheten av Molde. Et par funn noe senere ble gjort, men etter de første funnene ble arten nærmest glemt. Den danske nakensneglspesialisten Henning Lemche fant arten ved Grønland på 1970-tallet.

I 2005 og 2006 ble arten funnet i Trondheimsfjorden under dykking. Vi fant den på nytt i Trondheimsfjorden 25. august 2010. De siste par årene er den funnet noen ganger, men fortsatt sporadisk. Undervannsfotograf Christian Skauge har flere ganger observert den i Gulen. På samme sted fant vi den i mars i år.

Lophodoris danielsseni har et karakteristisk utseende med den vide kappen som omslutter dyret, og foten er utstrekt til en hale. Fargen er hvit, delvis gjennomsiktig, slik bildet viser. Den kan bli opptil 15 mm lang. Arten er bare kjent fra dypere vann, men den er funnet flere ganger under dykking på dybder rundt 20 meter.

Lenke til Christians Skauges funn av Lophodoris danielsseni i Gulen.

Jeg driver forskning på biologisk mangfold der arter av flerbørstemark og nakensnegler er hovedinteressen. Forskningen omfatter beskrivelse av arter, artsavgrensing, slektskap mellom arter og hvor de er utbredt. DNA strekkoding og museumssamlinger er viktige verkøty i forskningen. Jeg underviser i marinbiologi og artsmangfold, og har er generell interesse for liv og miljø i havet.

5 Comments

 • Svar juli 11, 2010

  Christian Skauge

  Kjempemorsomt at dere har kommet i gang med dette prosjektet – eller snarere nye nettsider. Dere har jo holdt på en stund. Det er flott at folk nå (snart) kan sende inn bilder, spørsmål og det ene med det andre – sånt genererer masse interesse 🙂

 • Svar oktober 2, 2010

  Dag Leslie Hansen

  Joda den er i Gulen ennå. Fant en her 22 Sep i år. Fikk et bilde av den også.

 • […] av artene som er dårlig kjent og funnet bare få ganger i få avgrensede områder er Lophodoris danielsseni, også den med kategorien DD. Nå viser det seg at den finnes flere steder, men i lite omfang og […]

 • Svar juli 22, 2014

  Øyvind E Sæther

  Har de siste månedene funne mye av Lophodoris danielsseni spesielt på to forskjellige dykkerplasser her i Kristiansund. Har bilde av de ganske ofte(nesten alltid) på Sabella pavonion(Rørmark). Kan dette være noe den spiser? har flere bilder lagt ut på nettsiden min pluss endel som ikke har blitt lagt ut enda. blant annet av parring.

 • Svar august 3, 2014

  Torkild Bakken

  Det er interessante observasjoner du har. Det er mer sannsynlig at de er noe som sitter på røret den spiser på. Vi vet derimot svært lite om denne artens biologi og hva den spiser. Informasjonen du har om når på året du har fotografert paring vil være verdifull kunnskap.

Leave a Reply