Brudelys, Utomus-umbellatus (©biopix.dk) ColdGene vil ha en ganske annen funksjon enn frøbanken på Svalbard. Denne frøbanken er en viktig garanti for bevaring av plantearter og genetiske linjer som kan gå tapt som følge av ulike katastrofer rundt om i verden.

Frøbanken på Svalbard inneholder imidlertid bare planter knyttet til ulike lands jordbruk og matproduksjon, og ikke arter som inngår i den naturlige floraen. DNA og vevsprøvesamlingen ved NTNU-Vitenskapsmuseet vil ikke bestå av kommersielle plantesorter, men av alle typer flercellede organismer som inngår i naturlige økosystemer i Norge og som er truet på ulike vis.