Torkild Bakken

Jeg driver forskning på biologisk mangfold der arter av flerbørstemark og nakensnegler er hovedinteressen. Forskningen omfatter beskrivelse av arter, artsavgrensing, slektskap mellom arter og hvor de er utbredt. DNA strekkoding og museumssamlinger er viktige verkøty i forskningen. Jeg underviser i marinbiologi og artsmangfold, og har er generell interesse for liv og miljø i havet.