Hans K. Stenøien

Hans K. Stenøien

Professor i biosystematikk ved NTNU Vitenskapsmuseet, interessert i evolusjonsbiologi i bred forstand, men arbeider mest med spørsmål knyttet til historier til arter, historisk demografi, hvordan artsdannelser foregår, og hvordan evolusjonære prosesser har forårsaket biologiske mangfold.