Magni Olsen Kyrkjeeide

Jeg er doktorgradsstipendiat og studerer torvmoser med en utbredelse som strekker seg rundt hele den nordlige halvkule. Jeg vil forsker på slektskapet mellom bestandene innad i disse artene og hvilke faktorer som har påvirket utbredelsesmønstrene de har.