Truede arter får evig liv

Isbjørn ursus-maritimus copyright biopix.dk

Tap av biologisk mangfold er én av vår tids største utfordringer. NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim oppretter nå en DNA og vevsprøvesamling for truede arter i Norge. Dette vil gi unik informasjon om de mest sårbare delene av norsk natur. Dette åpner også opp for fremtidig gjeninnføring av arter som har blitt utryddet. Mer om ColdGene

Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne ) copyright biopix.dk

Kunnskap om truede arter

stjertand Anas acuta copyright biopix.dk

Liten salamander ColdGene vil frembringe grunnleggende informasjon om truede arters biologi. Dette vil kunne være den eneste informasjonen tilgjengelig for kommende generasjoner hvis arter dør ut. Denne informasjonen kan også være til hjelp i forvaltningen av truede arter. Les videre »

Utnyttelse av ressurser

Trøndertorvmose

Arters arvemateriale og molekylære forbindelser utnyttes i økende grad innen utvikling av nye medisiner. Det er ikke utenkelig at truede arter fra vår del av verden har biologiske sammensetninger som kan utnyttes medisinsk. Les videre »

Gjeninnføring av arter

Alm

ColdGene vil gjøre det mulig å rekonstruere arter som har gått tapt fra norsk natur. Innsamlede frø fra karplanter og fragmenter fra moser som har dødd ut kan gjeninnføres til naturlige miljøforhold selv etter lang tids lagring. Les videre »


profil og web ved Dale+Bang.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: